Gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

5 542 316urząd Gminy JerzmanowaDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Jerzmanowa

Statut przyjęty Uchwałą Nr X/79/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. z późn. zm.

W 2021 r. dokonano zmian w treści Statutu Uchwałą Nr XXXVIII/283/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jerzmanowa przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.183.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30 grudnia 2015 r. z późn. zm. W 2017 ogłoszono treść jednolitą Regulaminu.

W 2021 r. Wójt Gminy Jerzmanowa nie dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.


urząd w liczbach


10 013

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.

900

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

6 260

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.

240

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie


W 2021 r. w Urzędzie Gminy Jerzmanowa zatrudniano 39 pracowników. Wszyscy pracownicy, dla których urząd jest głównym miejscem pracy zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 pracownika. Przyczyną rozwiązania współpracy było przejście pracowników na emeryturę.Jednostki organizacyjne gminy


Przedszkole Gminne w Jerzmanowej


Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25


Dyrektor: Monika Musielak

Zatrudnienie w 2021 r.: 25,753 etatów

Przedszkole Gminne w Jaczowie


Jaczów, ul. Smardzowska 1


Dyrektor: Agnieszka Dominiczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 20,497 etatów


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej


Jerzmanowa, ul. Głogowska 19


Dyrektor: Mariola Tuz

Zatrudnienie w 2021 r.: 59,733 etatów

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie


Jaczów, ul. Główna 20


Dyrektor: Wioletta Olejnik

Zatrudnienie w 2021 r.: 52,294 etaty


Żłobek Gminny w Jaczowie


Jaczów, ul. Główna 21L


Dyrektor: Marzena Kucharska

Zatrudnienie w 2021 r.: 19 pracowników

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej


Jerzmanowa, ul. Głogowska 8


Dyrektor: Barbara Reszczyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 24 pracowników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej


Jerzmanowa, ul. Głogowska 7


Kierownik: Ewelina Maruchniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracowników

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej


Jaczów, ul. Głogowska 5


Dyrektor: Andrzej Bończyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników