DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

5 474

+2,38%

do roku 2020292

Zameldowania na

pobyt stały

32

Wymeldowania

pobytu stałego

70

Liczba

urodzeń

33

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Jerzmanowa wzrosła o 2,38% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost spowodowany jest znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba urodzeń w 2021 r. była ponad dwukrotnie większa od liczby zgonów, co jest unikatowym zjawiskiem na polską skalę. Powyższe fakty świadczą o atrakcyjności Gminy Jerzmanowa jako miejsca zamieszkania.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat